лични данни
  • Контакт с Администратора
  • Заявление за искане за упражняване на права
  • В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА СИГУРНОСТ ПРИ АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ OT СЛУЖИТЕЛИ В ПГЛП ,, РАЙНА КНЯГИНЯ“
  • ЗАПОВЕДИ


  • ПГЛП "Райна Княгиня" - гр.Хасково се включи в информационна кампания, организирана от Асоциация на длъжностните лица по защита на данните. Целта на кампанията е да се повиши информираността между учениците и персонала как да защитят личните си данни. Това ще подобри нивото на защита на личните данни в образователните институции в Република България. Кампанията е под наслов „ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ“. Персоналът и учениците ще бъдат включени в обучителни онлайн активности, както и ще получат информационни материали относно защита на личните данни. Можете да се запознаете със съветите за защита на личните данни за учениците чрез тази презентация