ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023
  • Прием 2022 – 2023 година-видео
  • Специалности за учебната 2022 – 2023 година
  • Дуална паралелка от Държавния план-прием